Samorząd Uczniowski

Dnia 28.09.2023 r. wybrany został Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.  
Skład wyłoniono poprzez głosowanie spośród przedstawicieli wszystkich klas starszych. Mamy nadzieję, że wybrani
uczniowie nadal będą stanowić wzór koleżeństwa i odpowiedzialności dla pozostałych uczniów szkoły.
W tym roku szkolnym
Przewodniczącym SU został Marek Pogroszewski z klasy 7D.
Zastępcą został Mariusz Brzeziński z klasy 4A.
Członkowie SU to: Fabian Siergiejuk z klasy 7D, Filip Filipiuk z klasy 8A, Anna Łukowska z klasy 7C.

Grupa uczniów stoi przed białą tablicą

Szkoła Podstawowa Nr46 Specjalna
w Białymstoku
ul. Słonimska 38
15-029 Białystok

tel./faks 85 741 56 61 
Powrót na początek strony