Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Woińska

Zastępca dyrektora: mgr Małgorzata Dorota Uczkuronis

Szkoła Podstawowa Nr46 Specjalna
w Białymstoku
ul. Słonimska 38
15-029 Białystok

tel./faks 85 741 56 61 
Powrót na początek strony